O FIRMIE

Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych dokumentacji inwestycyjnych, studiów wykonalności, analiz finansowych, planów restrukturyzacji, strategii rozwoju oraz w zarządzaniu projektami. Główne sektory, w których działamy, to zdrowie, energetyka, ochrona środowiska, turystyka i rekreacja. W nich posiadamy największe kompetencje i doświadczenie, jednak analizy w żadnym sektorze gospodarki i nawet najbardziej innowacyjne pomysły nie są dla nas zbyt trudnym wyzwaniem. Zajmujemy się doradztwem w sposób kompleksowy – od pomysłu na inwestycję, przez poszukiwanie i pozyskanie źródeł jej finansowania, po zarządzanie jej realizacją.

Doradcy Wroconsult Sp. z o.o. posiadają blisko 20-letnie doświadczenie w branży doradczej, poparte bogatymi referencjami. Najważniejsi członkowie zespołu:

Anna Ziętek-Fidecka – absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, posiada doświadczenie w przygotowaniu kilkuset projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych (POIŚ, fundusze regionalne, MF EOG i NMF) oraz zarządzaniu projektami o znacznej wartości i dużym stopniu skomplikowania, w szczególności w ochronie zdrowia; odpowiadała za zarządzanie najważniejszymi projektami dofinansowanymi z funduszy strukturalnych w sektorze opieki zdrowotnej na Dolnym Śląsku w ciągu ostatnich 10 lat.

Krzysztof Raczkowski – absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydział Informatyki i Zarządzania (Zarządzanie Systemami Finansowymi); wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; współautor kilku podręczników z zakresu zarządzania oraz publikacji dotyczących zarządzania marką i partnerstwa publiczno-prywatnego; doświadczenie w przygotowaniu kilkuset projektów dofinansowanych z funduszy bezzwrotnych oraz późniejszym zarządzaniu ich realizacją – w tym skomplikowanych projektów energetycznych, wodno-kanalizacyjnych, w obszarze opieki zdrowotnej; wartość pozyskanego dofinansowania dla klientów – blisko 4 mld PLN.